Påsfilter

Påsfilter har en betydligt högre stofthållningsförmåga och längre livstid än många andra typer av luftfilter. Filtret är tillverkat med koniska påsar vilket ger optimal luftgenomströmning, en jämn fördelning av stoftet och maximalt utnyttjande av filtermediat.

Påsfilter har ett mycket brett användningsområde och är den vanligast förekommande filtertypen för ventilation och klimatinstallationer. De passar lika bra i bostäder och kommersiella fastigheter som för industriellt bruk.

F9 glas transparent påsfilter

ePM1 90% • microglas

Till- och/eller frånluftsfilter för ventilation och klimatinstallationer med mycket höga krav på luftkvalitén, samt förfilter till renrum och kemfilter.

påsfilter epm60

ePM1 60% • microglas

Till- och/eller frånluftsfilter för ventilation och klimatinstallationer med höga krav på luftkvalitén, samt förfilter till renrum och kemfilter. (rekommenderat tilluftsfilter i vårt koncept ”made in blågult”)

påsfilter epm70

ePM2,5 55% • microglas

Förfiltrering samt frånluftsfilter för ventilation och klimatinstallationer med medelhöga krav på luftkvalitén såväl som stofthållning.

påsfilter epm1060

ePM10 60% • microglas

Förfiltrering samt frånluftsfilter för ventilation och klimatinstallationer med medelhöga krav på luftkvalitén såväl som stofthållning. (rekommenderat frånluftsfilter i vårt koncept ”made in blågult”)

coarse

coarse 70% • syntetiskt filtermedia

Förfiltrering för ventilation och klimatinstallationer.

coarse

VZ coarse 70% • syntetiskt filtermedia

Förfiltrering samt frånluftsfilter för ventilation och klimatinstallationer. Filter med mycket hög stofthållningsförmåga, används t.ex. för avskiljning av svetsrök i frånluftsystem.