Dokument

Här hittar ni länkar och filer för nedladdning.

Vi är medlem i Svensk Ventilation

Svensk Ventilation företräder ventilationsföretagen i Sverige. Vi som medlemsföretag arbetar aktivt med hög kvalitet för att våra byggnader ska bli hälsosamma och energieffektiva och framförallt med fokus på inomhusmiljön.

Vi är medlem i Svensk Ventilation

Förenklat val av filter i flerfamiljshus

Syftet med denna rekommendation är att ge allmän vägledning om filterklass för tilluft och frånluft baserat på filterklasser enligt EN ISO 16890, och även  förklara nyttan av energieffektiva filter och energiklasserna.

Läs mer

Val av filter klassade enligt EN ISO 16890 för allmänventilation – Eurovent 4/23

Denna rekommendation ger riktlinjer för vilken typ av filterklass som bör användas beroende på din omgivning.

Föroreningar i form av partiklar är direkt kopplat till ohälsa och ökad dödlighet. De allra minsta partiklarna är farligast 0,3-1 mikron (μm) vilka tränger in i vårt andningssystem och når ända till lungblåsorna. Källan tills dessa små partiklar är framförallt förbränningsmotorer/avgaser vilket gör trafikerade gator en riskzon, alltså inte bara större städer utan detta gäller även mindre orter.

Läs mer här och kontakta oss för rådgivning.

Läs mer

Energiklassificering av luftfilter.

Läs mer