Mätning & analys av luftkvalité

I samarbete med Safer Air (Safer AirQ AB) erbjuder vi produkter och tjänster för att mäta och analysera olika parametrar i luften, exempelvis radon, temperatur, luftfuktighet, VOC, koldioxid, partiklar, olika gaser, m.fl. Detta för att visualisera vad som finns i er omgivning och för att kunna skapa en hälsosammare och mer produktiv inomhusmiljö. ”Att mäta är att veta – kan du inte mäta det kan du inte förbättra eller förändra det”.