Panel & Kassettfilter

Vår egen produktion av Panel & Kassettfilter ger stora möjligheter avseende sortiment och flexibilitet. Kassettfilter har ett brett användningsområde, från grovfilter/förfilter till finfilter och är idag dessutom vanliga som standardfilter i kompaktaggregat från många tillverkare.

Vi tillverkar Panel & Kassettfilter med papp eller plastram samt med flera varianter avseende filtermedia. Alla våra kassettfilter kan levereras i standard samt specialdimensioner efter kundens önskemål.

fgpmini Panel & Kassettfilter

FMP (Minipleat)

SC Minipleat finns i en mängd olika varianter och utföranden med tätveckat material av glasfiber. Ramen tillverkas av fuktbeständig hårdpapp eller plast. Filtren karaktäriseras inom respektive filterklass av låga tryckfall med hög avskiljningsgrad. Används med fördel som till- och/eller frånluftsfilter för ventilation och klimatinstallationer med höga eller mycket höga krav på luftkvalitén, samt förfilter till renrum och kemfilter.

Panel & Kassettfilter Kleenp G4 papp 592x287 sida

FKP (Kleenpleat)

Ett ytförstorat, veckat kassettfilter med filtermedia av syntetfiber. FKP passar mycket bra som uppgradering av äldre befintliga filterinstallationer och som förfiltrering till finfilter och mikrofilter. FKP har mycket låga tryckfall vilket ger god driftsekonomi.

fgp Panel & Kassettfilter

FGP (Glaspanel)

Kassettfilter som levereras med filtermedia av torr eller adhesiv (klibbig) glasfiber. Dessa kassettfilter är gjorda för att avskilja större partiklar och grövre luftföroreningar men kan med fördel även användas som förfilter för att öka livslängden på finfilter.